Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet

Hva er spilleavhengighet?

 
Dessverre er det mange som mister kontrollen over pengespill og utvikler store problemer. Overdreven spilling fører ofte til flere negative konsekvenser; økonomiske vansker og gjeld, tap av kontroll, skyld og skamfølelse, depresjon, problemer med jobb eller utdanning, tillitsbrudd og samlivsvansker. Spillingen blir altoppslukende og påvirker hele livet negativt. Spilleavhengighet handler ofte om sterkt trang til å spille for å vinne tilbake det tapte. Mye tid går med til å tenke på spill, eller skaffe penger til spill.

I det internasjonale diagnosesystemet (ICD-10) er spilleavhengighet klassifisert som
F63.0 Patologisk Spillelidenskap og definisjonen lyder slik:
”Lidelsen består av hyppige gjentatte episoder med pengespill som dominerer pasientens liv på en måte som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold”.


 
Sist endret: 01.11.2012
 
 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36