Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet

Litteratur

Nedenfor finner du bøker hvor noen av de mest markante norske fagpersonene innenfor feltet spill og spilleavhengighet har tatt for seg temaet.

 

Forfatter: Hans Olav Fekjær
Tittel: "Spillegalskap" - vår nye landeplage
Dette er den første boken på norsk som ble skrevet om temaet spill og spilleavhengig. Utgivelsen av boken, startet på mange måter det enorme fokuset spill og spilleavhengighet har hatt i Norge de siste 7-8 årene.

Boken er et hjelpemiddel for de som trenger å forstå og redusere de problemene som dagens pengespill skaper. Forfatteren presenterer blant annet trekk fra pengespillenes historie, ulike typer pengespill, skadevirkninger, hvordan spilleavhengighet oppstår og behandles og hvor store sjansene er for å vinne i ulike typer pengespill.
Forfatter: Torbjørn Skaug
Tittel: Spilleavhengighet
Boka tar for seg pengespillenes historie, både som normalfenomen og som problem. Forfatteren beskriver grunner til at så mange spiller, og viser hva som skjer når spillingen tar overhånd. Boka belyser hvordan problemene kan forebygges og avhjelpes, og drøfter flere dilemmaer knyttet til samfunnets pengespillpolitikk.Forfattere: Marianne Hansen og Randi Skjerve
Tittel: Game Over - Selvhjelpsbok for spilleavhengige

Boka handler om å ta kontroll over spilleavhengigheten. Del en beskriver hva spilleavhengighet er, hvem det er som spiller, og hvorfor de gjør det. Del to handler blant annet om ulike strategier for å ta tilbake kontrollen, om å sette seg et mål, og de ulike stegene for å nå målet. Boka inneholder eksempler, trinnvise øvelser, og skjema for gjeldsoversikt. Boka er først og fremst beregnet på spilleavhengige, men også pårørende og behandlere. 

 
Sist endret: 03.01.2012
 
 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36