Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet

Om oss

Fjernbasert behandling for spilleavhengige driftes av Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet. Vi holder til på Sanderud sykehus, som ligger ca 5 km utenfor Hamar sentrum.

 

 
Magnus Eidem er prosjektleder og behandler. Han  har bakgrunn som sosionom, med tilleggsutdanning innenfor kognitiv terapi og spilleavhengighet. Eidem har jobbet med spillproblematikk ved Sanderud siden våren 2006 og har erfaring fra gruppebehandling, individuell behandling og den nasjonale Hjelpelinjen for spilleavhengige.

Avdelingen inkluderer også KoRus-Øst, som blant annet har spilleavhengighet som spesialfelt.

 
Sist endret: 01.11.2012
 
 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36