Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet

Hvordan komme i gang?

Delta i Fjernbasert behandling for spilleavhengige uten å gå via fastlege eller annen henvisende instans!

 
Den som ønsker benytte seg av tilbudet kan henvende seg til oss direkte ved å fylle ut et skjema for påmelding. Skjemaet er sikkert i henhold til norsk regelverk, det er trygt å sende personsensitiv informasjon.

Etter å ha mottatt henvendelsen kontakter vi den det gjelder direkte på telefon. Dette vil skje på dagtid, innen tre uker etter mottatt skjema.

For påmeldingsskjema, trykk HER

Etter den første telefonsamtalen sendes det ut en samtykkeerklæring i posten. Denne må underskrives og returneres til oss for å opprette brukerkonto i www.minhelse.no - og starte behandlingsforløpet.
 
Sist endret: 01.11.2012
 
 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36