Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet

Fjernbasert behandling

"Forskjellen er at kommunikasjonen skjer via internett og telefon"

 

Behandlingsforløpet strekker seg over 3 mnd og innebærer:

  • Ukentlige telefonsamtaler med en av våre terapeuter
  • Terapeutiske skriftelige arbeidsoppgaver
  • Bruk av selvhjelpsverktøy
  • Diskusjonsforum hvor man kan kommunisere anonymt med andre deltagere

Behandlingen har en teoretisk forankring i kognitiv terapi, som er den ledende tilnærmingen for behandling av spilleavhengighet. Egeninnsats og motivasjon vektlegges. Forskning viser at desto mer aktiv man er i sin egen endringsprosess, desto større effekt har behandlingen.

Forløpet er lagt til en brukerkonto i www.minhelse.no - hvor det kreves brukernavn og passord for å logge inn. Dette tilfredsstiller sikkerhetsmessige krav for sending av personsensitive opplysninger, noe som sikrer brukerens personvern. Vi krever skriftlig samtykke for å opprette tilgang, og dette sendes i posten etter den første samtalen.

Med dette tilbudet ønsker vi å nå ut til flere spilleavhengige og problemspillere som ønsker hjelp, men som av ulike årsaker har vansker med å benytte seg av et tradisjonellt poliklinisk behandlingstilbud.

 
Sist endret: 01.11.2012
 
 
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36