Klikk for å gå til hjemmeside til Sykehuset Innlandet
 
Trykk på lenken til høyre for å gå til siden
 
Helse Sør-Øst RHF Gå til link
Hjelpelinjen for spilleavhengighet Gå til link
Lotteri- og stiftelsestilsynet Gå til link
Minhelse.no Gå til link
Østnorsk kompetansesenter Gå til link
Pårørende til spilleavhengige Gå til link
Sosial- og helsedirektoratet Gå til link
Sykehuset Innlandet HF Gå til link
 
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet
Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Postadresse: Postboks 104, 2381Brumunddal
Telefon: 62 58 14 36